Välkommen till Kairos Futures Valorakel!

När vi på Kairos Future gör enkätstudier brukar vi bl. a fråga om ens tre största fritidsintressen, samt om partisympati. Med många enkäter innebär det ett digert datamaterial på över 50 000 respondenter, som nu inför valet 2022 har använt till att träna en AI. "Valoraklet" gissar utifrån tre val av 100 intressekategorier vad du kommer att rösta på i riksdagvalet.

Gör så här: välj tre intressen och tryck "Gissa" för att få AI:ns uppskattning.

Gissa!
Rensa

Oraklet gissar att du röstar på

Placeholder